Arbeidsmiljøutvikling

Trivsel på arbeidsplassen er grunnleggende for å forebygge samarbeidsproblemer, stess og utbrenthet og er derfor en forutsetning for inovasjon og utvikling på arbeidsplassen. Når det fokuseres på det gode arbeidsmiljø med samhørighet og vekst, kan konflikter og mistrivsel forebygges. Det gir vekst for den enkelte og for hele virksomheten.  

Fokusområder:

  • Lederopplæring/ferdighets trening
  • Coaching
  • MTM - Medarbeider -tilfredshets -måling
  • Organisasjonsutvikling
  • Personlig utvilkling og karrierevalg -"Ny retning"

 

Mål og metoder

Vårt mål er å medvirke til konstruktiv endring og utvikling i din virksomhet. Våre drivkraft er å finne de viktigste forbedringsområdene i bedriften og gjennomføre ferdighetstrening for involvert personell. Vår målgruppe er bedrifter som ser sammenhengen mellom god forvaltning av de menneskelige ressurser og resultat.

Ta kontakt for nærmere informasjon, og konkrete tilbud.