Elektromagnetiske felt

Elektromagnetiske felt (EMF) har de siste årene fått stor oppmerksomhet i blant annet media. Mange er usikre på hvor farlig EFM kan være, om de blir eskponert for dette og eventuelt for hvor mye. Er det noe i forbindelse med dette som bedriften lurer på så ta kontakt med yrkeshygenikerne i Arsana.

Arsana kan foreta målinger av elektromagnetiske felt (EMF). Vanlige målinger som kan utføres er feltstråling som genereres fra kraftlinjer, transformatorer, strømskinner samt dataskjermer og elektriske apparater.

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332