Ergonomi

  • Tilrettelegging av gode dataarbeidsplasser og andre arbeidsplasser
  • Forebygging av muskel- og skjelettplager
  • Organisering og samarbeid
  • Vurdering av arbeidsplasser og råd om forebyggende tiltak
  • Sykefraværsarbeid og bistand ved tilrettelegging
  • Rådgivning ved ombygging av lokaler og innkjøp av utstyr
  • Kartlegging av risikofaktorer og forslag om tiltak