Helseundersøkelser

Lovpålagt arbeidsmiljø - helseundersøkelser

Lovpålagte helseundersøkelser for arbeidstakere som er utsatt for særlig helserisiko. Dette kan for eksempel være spirometri for arbeidstakere som jobber med støv, hørselsundersøkelser for arbeidstakere som arbeider med støy eller vaksinasjoner. Andre eksempler kan være røykdykker-undersøkelser eller undersøkelser av arbeidstakere som har nattarbeid. Gjennomføring av målrettede helseundersøkelser planlegges med bedriften og gjennomføres i bedriftens lokaler eller hos Arsana.

Almenn helseundersøkelser

er et tilbud med et generelt fokus på helse. Helseundersøkelsens innhold kan variere.

Livsstils helseundersøkelser

En av de største helseutfordringene i vår tid er knyttet til livsstil og helse. Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser hvor dette er fokus i undersøkelsen.

Influensavaksinering:  Bestill time på tlf 55 55 05 80 eller e-post nina.vyvial@arsana.no