Inneklima

Begrepet Inneklima er kjent for de fleste av oss. I de senere årene har man stadig kunne lese, blant annet i media, om dårlige forhold innendørs på skoler, i private hjem og på arbeidsplasser. Innklima-problematikken har et vidt spekter av ulike faktorer. Bygg kan være alt fra muggsoppinfisert, fuktskadet, ha generell dårlig lukt (fra bygningsmateriale, muggsopp etc), dårlig ventilasjon og til å være trekkfullt etc. Menneskene i disse bygningene klager ofte over hodepine, utslett og allergier. På noen arbeidsplasser kan det til og med føre til økt sykefravær og dårlig produktivitet.

Et innemiljø er godt bare når det er godt for menneskenes liv og helse.

Vi i Arsana kan hjelpe dere å finne ut hva problemet i ditt bygg er. Dette gjør vi ved befaring og ulike målinger.

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332