Arsana kriseberedskap - Nytt telefonnummer fra 01.01.2015: 91 80 50 00 (gjelder kunder som har avtale om kriseberedskap)

 

Medarbeidere som har vært utsatt for sterkt ubehagelige hendelser som f. eks overfall eller trafikkulykker, er det selvsagt viktig å ivareta – også på jobb. Likevel er dette ikke en selvfølge i mange virksomheter.

Opplæring

Arsana har medarbeidere med høy kompetanse på krisehåndtering, og kan tilby opplæring og ivaretakelse av ledere og ansatte hos våre kunder. Gjennom tilbud om såkalt psykologisk debriefing, kan vi forebygge uønskede ettervirkninger etter potensielt skadelige hendelser. Like viktig er støtten som mottaes fra ledere og kolleger. For å bidra til dette, legger vi vekt på opplæring. Vi skreddersyr opplæringsprogrammer for ledere og ansatte.

Arsana tilbyr også opplæring i hvordan ansatte kan møte potensielt farlige personer eller situasjoner, på en måte som ikke fremprovoserer ytterligere fare.

Beredskap

Arsana tilbyr også kriseberedskap til kunder som ønsker å ha hjelp og støtte tilgjengelig. Vi tilbyr kriseberedskap hele døgnet – hele året, tilpasset kundens ønsker og behov. Vi kan også bistå med utarbeiding av gode rutiner for å håndtere kritiske hendelser hos våre kunder. Vi har gode referanser fra store organisasjoner.

Ta kontakt med Tove Arnestad - tlf. 916 62 926, eller e-post: tove.arnestad@arsana.no  for mer informasjon og tilbud.