Lenker

HMS Lenker

UIB - Seksjon for arbeidsmedisin - Faglig samarbeidsdspartner
Arbeidstilsynet - Offentlig etat
Statens Strålevern - Infomasjon om ulike former for stråling
STAMI - Statens Arbeidsmiljøinstitutt
SFT - Statens Forurensingstilsyn
Norsk forening mot støy
GRIP - Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk
Senter for Seniorpolitikk - Livsfasepolitikk og eldre arbeidstakere
AKAN - Rusforebygging i arbeidslivet
Arbejdsmiljøinstituttet - Tilsvarende vårt STAMI i Danmark
Helsefremmende arbeidsplasser - STAMI sine sider med fokus på å fremme helse
Regelhjelp.no - Oversikt over hvilke regler som gjelder for din bransje
NAV - Tidligere trygdeetat og a-etat
Idebanken, inkluderende arbeidsliv - Tips og råd innen sykefraværsarbeid
 

Leder lenker

HR Norge - Samling av organisasjoner i et felles nettsted med fokus på HR
Administrativt Forskningsfond - Forskningsinstitusjon for ledelse
 

Helse lenker

Folkehelseinstituttet
Tidsskriftet Gemini - Formidler forskningsnytt fra SINTEF og NTNU
NAV Helse
Fastlegeordningen - Bytt fastlege her
Fritt Sykehusvalg - Sjekk om andre sykehus har kortere ventetid
Raskere tilbake - Info om Helse Vest sine ordninger