Internkontroll system (Helse-, millø- og sikkerhet)

Alle bedrifter har krav om å dokumentere helse, miljø og sikkerhetsarbeid i bedriften gjennom blant annet å gjennomføre tiltak for kontinuerlig å bedre arbeidsmiljøet. Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter har til hensikt å sikre at målene bedriftene setter blir oppnådd.

Arsana AS kan hjelpe din bedrift i å komme i gang med å bygge opp et system. Vi anbefaler et så enklet og brukervennlig system som mulig, men som likevel dekker de krav som myndighetene har satt.

Revisjon

Hensikt med revisjon er å avdekke evt. svakheter med nåværende internkontroll system. Arsana kan delta i internkontroll- revisjoner av helse, miljø og sikkerhetsrutiner i din bedrift. Vi vil i samarbeid med bedriften utarbeide revisjonsrapporter med tilhørende anbefalinger på korrigerende tiltak.

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332