Risikoanalyse

Forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhet § 5.6 krever skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en risikovurdering av de ansattes arbeidsmiljø. Ut fra risikovurderingen skal det utarbeides tilhørende planer og tiltak. Dette gjelder også for bruken av kjemikalier. All bruk av kjemikalier skal risikovurders og dokumenteres skriftlig, jf Kjemikalieforskriften § 6.

Arsana As kan hjelpe din bedrift med å komme i gang med dette arbeidet. Vi har erfaring fra grovanalyse innen risikovurdering. Ønsker bedriften å gå mer i dybden har vi også mulighet til å bistå bedriften med det. Kontakt Martin.

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør

Sølvi Mellingen
Anne Christine Børjesson
Britt Eli Haugen

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Britt Eli Haugen

Telefon: 9518 5330
Send e-post til kontaktperson