Hva er støy?

Det er ikke mulig på rent objektivt fysisk grunnlag å skille mellom lyd som ikke er støy og lyd som er det. Støy defineres som "uønsket lyd" . Hvorvidt en lyd betegnes som støy eller ikke, er derfor avhengig både av lyden, av situasjonen og av person.

I industrien er det ofte høye støynivåer. Mange steder kan støynivået til og med være så høyt at det kan gi hørselskader enten på sikt eller momentant. Arbeidstilsynet har derfor utarbeidet en forskrift som heter "Støy på arbeidsplassen" best nr. 398a. Denne forskriften innholder også norm for støynivåer på kontorer og i buss/butikk etc. Disse normene er lavere enn hva de er for et industrilokale.

Vet din bedrift hvilke støynivåer de ansatte blir utsatt for? Kan det dokumentres at støynivået er under norm? De ansatte har krav på å vite om de blir utsatt for skadlige støynivåer og på hvilke måte de best kan beskytte seg.

Vil din bedrift vite mer om støy og forskriften, eller vil dere gjøre målinger, ta kontakt med yrkeshygienikerne i Arsana AS og vi vil bistå dere med hjelp. Vi kan også gi råd om tiltak for å redusere støynivået.

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332