Sykefraværsarbeid

Reduksjon av sykefraværet handler ikke nødvendigvis om at folk skal bli mindre syke. Det handler også om bedre samarbeid mellom arbeidsgivere og ansatte, og ofte legen og NAV.

Kravene til arbeidsgivere om å følge opp sykemeldte arbeidstakere er skjerpet de seinere år. Da er det viktig å ha medspillere som kan hjelpe til å finne gode løsninger. Arsana har spesialisert seg på hjelp til ledere og ansatte ved sykefraværsarbeidet. Vi yter kompetanse og kreativitet, nettopp for å finne de gode løsningene.