Arbeidsmiljøkartlegging ved hjelp av e-post

MTM (MedarbeiderTilfredshetsMåling) er et raskt, effektivt og kvalitetssikret verktøy for å sjekke ut arbeidsmiljøfaktorer med stor betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne.

På en enkel måte kan vi bistå med å kartlegge hvordan de ansatte opplever arbeidsmiljøet. Kartleggingen gjøres via e-post og er anonymisert. Resultatene kan rapporteres ned til avdelinger på 5 eller flere ansatte.

Standard spørreskjema kartlegger psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. En slik kartlegging vil kunne gi verdifull informasjon for videre utvikling av din bedrift.

Vi kan og tilby eget spørreskjema for mobbing. Utover det har vi ”Arsana grovkartlegging”, som kartlegger de fleste av arbeidsmiljøets elementer, som f.eks ergonomi, innemiljø og trivsel.