Trygghet på jobben

Under finner du linker til ulike yrkeshygieniske emner. På disse sidene kan du finne mer informasjon om de ulike emnene. Det vil både være verktøy og informasjon. Mye vil være hentet fra Arbeidstilsynet sine sider.

 • Risikoanalyser tilpasset din bedrift

  Skal din bedrift gjøre risikoanalyse enten på kjemikalier eller sikkerhet. Arsana kan bistå med hjelp. Les mer...

 • Revisjon og oppbygging av HMS-system

  Arsana kan hjelpe din bedrift med å opprette et enkelt og brukervennlig HMS-system for din bedrift. Les mer...

 • Støy

  Vet din bedrift hvilke støynivåer den har i produksjonen? Arsana kan hjelpe dere med å dokumentre støynivået ved å utfører målinger. Les mer...

 • Inneklima

  Har de ansatte plager som kan komme fra dårlig inneklima? Arsana kan utføre befaring og målinger for å kartlegge hvor problemet kommer fra. Les mer...

 • Kjemisk arbeidsmiljø (målinger og informasjon)

  Bedriften er pålagt å kunne dokumentere hvor mye kjemikalier de ansatte blir utsatt for. Dette kan gjøres med ulike typer målinger. Arsana har kompetanse på dette og hjelper gjerne din bedrift. Les mer...

 • Måling av elektromagnetisk felt

  Helseeffekten av elektromagnetiske strålinger har vært et omdiskutert tema de siste årene. Arsana følger med på det som rører på området. Vi utfører også målinger. Les mer...

 • Forurensing i kompressorluft/ pusteluft

  Vet din bedrift om kompressorluften innholder forurensinger og evt hvor mye? Arsana har utstyr til å utføre slike målinger.

 • Eventuelt andre aktuelle målinger/ vurderinger

Yrkeshygieniker/ HMS Ingeniør


Anne Christine Børjesson
Martin Hole

Arbeider med risikovurderinger innen helsefare, identifikasjon av kjemisk/fysisk helsefare og HMS-revisjon.

Kontaktperson: Martin Hole

Telefon: 9518 5332