Veiledning

Arsana tilbyr veiledning til ansatte og ledere, både enkeltindivid og grupper. Veiledning kan være en god måte å få reflektert og tenkt ut hva en skal gjøre for å bedre mestre den situasjonen en er i. En veileder kan hjelpe deg til å strukturere tankene og kanskje åpne noen dører du selv ikke finner.

Kontakt oss på 55 55 05 80 om du ønsker å vite mer om våre veiledningstilbud.